December 8, 2023

© Podcast Chewy Crypto được sản xuất bởi HotQA, bản quyền thuộc về HotQA

Trong tập podcast này, mình sẽ giải thích cho các bạn Slippage (trượt giá) là gì? Những nguyên nhân nào dẫn đến trượt giá? Và giới thiệu cho các bạn những giải pháp giúp tránh hoặc giảm thiểu trượt giá khi giao dịch Crypto!

Trong tập “Chewy Crypto” này, chúng ta sẽ cùng làm rõ 3 vấn đề:

  • Slippage là gì? 
  • Nguyên nhân gây ra trượt giá
  • Những cách tránh trượt giá khi giao dịch

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung cũng như mọi đề xuất hợp tác vui lòng gửi về [email protected] với Tiêu đề [Chewy Crypto] – Góp ý/ Đề xuất hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *