December 7, 2023

© Podcast Chewy Crypto được sản xuất bởi HotQA, bản quyền thuộc về HotQA

Với sự nổi lên của GameFi, tham gia vào các đợt IGO (Initial Game Offering) là việc đang trở nên phổ biến trong giới đầu tư tiền mã hóa. IGO cho phép bạn mua trước NFT hoặc token của trò chơi blockchain ở giai đoạn phát triển ban đầu của nó. 

Trong tập “Chewy Crypto” này, chúng ta sẽ cùng làm rõ 4 câu hỏi:

  • IGO hoạt động như thế nào?
  • Sự khác biệt giữa IGO, ICO, IEO và IDO
  • Mẹo để tham gia IGO
  • Làm cách nào để tham gia IGO trên Binance NFT?

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung cũng như mọi đề xuất hợp tác vui lòng gửi về [email protected] với Tiêu đề [Chewy Crypto] – Góp ý/ Đề xuất hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *