February 25, 2024

© Podcast Chewy Crypto được sản xuất bởi HotQA, bản quyền thuộc về HotQA

Chỉ số Fear and Greed dành cho tiền mã hoá là một thước đo có trọng số của dữ liệu thị trường, được rất nhiều người sử dụng để biết được tâm lý thị trường. Đúng như tên gọi, chỉ số này sẽ giúp nhà đầu tư biết được trạng thái tâm lý của thị trường tại thời điểm quan sát, từ đó đưa ra chiến lược giao dịch hợp lý.

Trong tập “Chewy Crypto” này, chúng ta sẽ cùng làm rõ 4 câu hỏi:

  • Chỉ số Fear and Greed là gì?
  • Chỉ số Fear and Greed dành cho tiền mã hoá hoạt động như thế nào?
  • Tại sao Chỉ số Fear and Greed tiền mã hoá lại hữu ích?
  • Có nên sử dụng chỉ số này trong phân tích dài hạn?

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung cũng như mọi đề xuất hợp tác vui lòng gửi về [email protected] với Tiêu đề [Chewy Crypto] – Góp ý/ Đề xuất hợp tác

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *