February 25, 2024

© Podcast Chewy Crypto được sản xuất bởi HotQA, bản quyền thuộc về HotQA

Trong số podcast này, mình sẽ giúp các bạn phân biệt 3 dạng dự án Blockchain là Platform, Protocol & Dapp. Hy vọng sẽ giúp các bạn dễ dàng phân nhóm được các dự án mình quan tâm. Từ đó đặt mức kỳ vọng phù hợp khi tham gia đầu tư.

Trong tập “Chewy Crypto” này, chúng ta sẽ cùng làm rõ 3 chủ đề:

  • Tổng quan về Platform
  • Tổng quan về Protocol
  • Tổng quan về Dapp

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung cũng như mọi đề xuất hợp tác vui lòng gửi về [email protected] với Tiêu đề [Chewy Crypto] – Góp ý/ Đề xuất hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *