February 25, 2024

© Podcast Chewy Crypto được sản xuất bởi HotQA, bản quyền thuộc về HotQA

Trong số podcast này, mình sẽ review nhanh một vài cái tên ví tiền mã hoá được ưa chuộng hiện nay. 

Trong tập “Chewy Crypto” này, chúng ta sẽ cùng làm rõ 6 chủ đề:

  • Ví custodial
  • Ví non-custodial
  • Ví Binance Chain
  • Ví Trust
  • MathWallet
  • Ví lạnh hay ví cứng

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung cũng như mọi đề xuất hợp tác vui lòng gửi về [email protected] với Tiêu đề [Chewy Crypto] – Góp ý/ Đề xuất hợp tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *