April 23, 2024
Source: coindesk.com

Source: coindesk.com

Kế hoạch hồi sinh của Terra đã được phê duyệt bởi các nhà xác nhận mạng vào đầu ngày thứ Tư.

Nguồn: coindesk.com
Nguồn: coindesk.com

Dự án tài chính phi tập trung (DeFi) Lido Finance đã bỏ phiếu áp đảo chống lại việc hỗ trợ blockchain Terra mới, ít hơn 5,5% bỏ phiếu ủng hộ. Kế hoạch hồi sinh đã được phê duyệt bởi các nhà xác nhận mạng của Terra ngày hôm nay.

Lido, một giao thức liquid staking, là nền tảng DeFi lớn thứ tư, với tổng giá trị 8,43 tỷ đô la khóa theo DeFi Llama.

Đề xuất của Kwon là thực hiện một hard fork của blockchain, với chuỗi ban đầu tiếp tục là Terra Classic. Cái mới sẽ tập trung vào việc thu hút các ứng dụng DeFi.

Một hard fork liên quan đến việc chia chuỗi mà trên đó một giao thức chạy thành hai, với chi nhánh mới sử dụng một bộ quy tắc khác nhau. Nó đại diện một cơ hội để Terra thiết lập lại dự án thất bại của nó, đã chứng kiến stablecoin UST và token chị em LUNA sụp đổ xuống gần 0 vào đầu tháng này.

Tuy nhiên, phản ứng ban đầu đối với kế hoạch của Kwon phần lớn là tiêu cực, với khoảng 92% trong số 6.220 thành viên cộng đồng Terra bỏ phiếu chống lại sự thay đổi này.

Goldman Sachs đã gắn cờ Lido như một minh họa về cách tài chính phi tập trung có thể khuếch đại rủi ro hệ thống trong một lời nhấn mạnh được phát hành vào thứ Sáu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *