April 24, 2024
Source: coindesk.com

Source: coindesk.com

Metaverse Ventures Fund sẽ hỗ trợ các dự án giai đoạn đầu trong DeFi, NFTs và GameFi

Nguồn: coindesk.com
Nguồn: coindesk.com

Quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào tiền điện tử NGC Ventures đã huy động được 100 triệu đô la cho quỹ blockchain mới nhất của mình.

Các nhà đầu tư vào quỹ tập trung vào Web3 bao gồm Babel Finance, Huobi Ventures và Nexo Ventures.

Metaverse Ventures Fund sẽ hỗ trợ các dự án giai đoạn đầu trong cơ sở hạ tầng Web3 bao gồm tài chính phi tập trung (DeFi), NFTs và GameFi (các trò chơi dựa trên blockchain kết hợp DeFi và NFTs).

Thông qua các quỹ trước đó, NGC Ventures đã đầu tư sớm vào các dự án blockchain nổi bật, chẳng hạn như Solana, Oasis và Algorand.

Một số quỹ tập trung vào sự phát triển của cơ sở hạ tầng Web3 đã xuất hiện trong những tháng gần đây khi nó trở thành một lĩnh vực ngày càng quan tâm đến ngành công nghiệp tiền điện tử và blockchain. Vào tháng 3, Griffin Gaming Partners đã huy động được 750 triệu đô la cho một quỹ đầu tư tập trung vào Web3. Bên cạnh đó, công ty cho vay tiền điện tử Nexo đã tách ra một nhánh liên doanh với 150 triệu đô la cho các dự án và mua lại Web3 trong cùng một tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *