December 1, 2023
Source: Coindesk.com

Source: Coindesk.com

Dịch vụ giao dịch và lưu ký đang được cung cấp bởi công ty cơ sở hạ tầng blockchain Paxos.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

Nubank, ngân hàng kỹ thuật số lớn nhất của Brazil theo giá trị thị trường, đang bổ sung tùy chọn cho khách hàng giúp mua bán bitcoin (BTC) và ether (ETH) trên nền tảng của mình, thông tin này được công ty công bố vào thứ Tư.

Paxos chia sẻ với CoinDesk, dịch vụ lưu ký và giao dịch tiền điện tử sẽ được cung cấp bởi cơ sở hạ tầng blockchain của Paxos.

Paxos cho biết sản phẩm sẽ dần được cung cấp cho người dùng Nubank ở Brazil vào thứ Năm, đồng thời bổ sung thêm thời gian đến tay tất cả khách hàng là vào cuối tháng Bảy.

Theo Paxos, người dùng sẽ có thể mua và bán tiền điện tử bằng Brazilian real (BRL), nhưng ban đầu sẽ không thể rút hoặc gửi tiền điện tử.

Cho đến nay, Nubank chỉ cho phép người dùng đầu tư vào tiền điện tử thông qua các quỹ giao dịch trao đổi có sẵn từ đơn vị đầu tư của mình, NuInvest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *