February 25, 2024
Source: Coindesk.com

Source: Coindesk.com

BVNK hiện đang xử lý khoản thanh toán hàng năm trị giá 2 tỷ đô la với mục đích phát triển phục vụ các doanh nghiệp xuyên biên giới, các khoản thanh toán nhanh và ngân hàng bằng tiền điện tử và tiền pháp định.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

BVNK, một nền tảng ngân hàng và thanh toán nhắm mục tiêu đến các doanh nghiệp đang tìm kiếm tích hợp tiền điện tử, đã huy động được 40 triệu đô la gọi vốn Series A.

Vòng này được dẫn đầu bởi Tiger Global và cũng có sự tham gia của công ty giám sát tài sản kỹ thuật số Anchorage Digital, nền tảng bán token Coinlist và công ty khởi nghiệp ngân hàng mở TrueLayer.

BVNK đã ra mắt vào tháng 10 năm ngoái với mục đích thu hút các doanh nghiệp đang tìm cách cung cấp các dịch vụ tiền điện tử hiện chưa được các nhà cung cấp thanh toán và giải quyết hiện tại phục vụ tốt.

Công ty có trụ sở tại London sẽ sử dụng các khoản tiền để đẩy nhanh việc thúc đẩy các giấy phép theo quy định và mở rộng sang các thị trường mới, chẳng hạn như Hoa Kỳ.

BVNK hiện đang xử lý 2 tỷ đô la thanh toán hàng năm nhằm mục đích phát triển phục vụ các doanh nghiệp xuyên biên giới với các khoản thanh toán nhanh và ngân hàng bằng tiền điện tử cùng tiền pháp định, với hy vọng giải quyết các khoản phí cùng với thời gian xử lý chậm của cơ sở hạ tầng kế thừa có thể là rào cản đối với việc chấp nhận của các doanh nghiệp .

Nền tảng dựa trên API của họ cho phép người bán và các doanh nghiệp khác tích hợp thanh toán tiền điện tử vào hoạt động. Việc cho phép các doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử nhưng nhận các khoản thanh toán bằng fiat có thể chứng minh lợi ích cho việc chấp nhận tiền điện tử của các tổ chức và doanh nghiệp, điều này hiện có thể bị cản trở bởi những thách thức trong việc chuyển đổi thành fiat, khách hàng đang gia tăng hoặc quản lý các khoản thanh toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *