April 15, 2024
Nguồn: Coindesk.com

Nguồn: Coindesk.com

Trong khi bitcoin ngày nay không thể đáp ứng các tiêu chuẩn của đồng tiền dự trữ, Thomas Jordan cho biết.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) hiện không quan tâm đến việc nắm giữ bitcoin (BTC), nhưng có thể nhanh chóng thực hiện kế hoạch này vào một thời điểm nào đó trong tương lai, Chủ tịch Thomas Jordan cho biết.

“Mua bitcoin không phải là vấn đề đối với chúng tôi, chúng tôi có thể làm điều đó trực tiếp hoặc có thể mua các sản phẩm đầu tư dựa trên bitcoin”, ông Jordan cho biết tại cuộc họp thường niên của SNB.

“Chúng tôi có thể sắp xếp các điều kiện kỹ thuật và hoạt động tương đối nhanh chóng, Chắc chắn chúng tôi cần phải có bitcoin trong bảng cân đối kế toán của mình.”

Tuy nhiên, ông cũng chia sẻ thêm, “Chúng tôi không tin bitcoin có thể đáp ứng các yêu cầu của đồng tiền dự trữ.”

Theo một báo cáo thường niên được công bố vào tháng 3, lượng dự trữ của SNB tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 chỉ đạt hơn 1 nghìn tỷ CHF (1,03 nghìn tỷ USD). Đồng đô la Mỹ chiếm 39% dự trữ, euro 37%, yên Nhật 8% và bảng Anh 6%. Lượng vàng nắm giữ chỉ kém 56 tỷ CHF, hoặc ít hơn 6% dự trữ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *