February 25, 2024
Source: news.coincu.com

Source: news.coincu.com

Các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải đáp ứng bảy điều kiện bao gồm thành lập dưới hình thức một công ty có vốn tối thiểu khoảng 52.725 đô la (50.000 EUR).

Nguồn: news.coincu.com
Nguồn: news.coincu.com

Một quy tắc mới được áp đặt bởi cơ quan quản lý tài chính của Bỉ, Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường (FSMA), hiện sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ ví lưu ký trong khu vực phải đăng ký thời hạn rõ ràng.

Bắt đầu từ ngày mai, ngày 1 tháng 5, theo thông tin được công bố bởi FSMA, các cá nhân và tổ chức hợp pháp muốn cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử hoặc ví lưu ký ở Bỉ sẽ phải đăng ký trước.

Đối với các doanh nghiệp tiền điện tử ở Bỉ đã hoạt động trước khi thông báo chính thức này ban hành, pháp luật yêu cầu họ phải thông báo cho FSMA về việc “thực hiện hoạt động” trong vòng hai tháng tới, trước ngày 1 tháng 7.

Ngoài việc tiết lộ hoạt động, các doanh nghiệp hiện tại đã được cho thời hạn bốn tháng, tức trước ngày 1 tháng 9, để đăng ký như một doanh nghiệp được quy định với cơ quan quản lý tài chính.

Để duy trì đăng ký hoạt động với FSMA, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử được yêu cầu phải đáp ứng bảy điều kiện bao gồm thành lập dưới hình thức một công ty có vốn tối thiểu khoảng 52.725 đô la (50.000 EUR).

FSMA dự kiến sẽ xử lý đơn đăng ký trong vòng ba tháng, xem xét tất cả các thông tin cần thiết đã được cung cấp. Sau khi đăng ký thành công, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử sẽ nhận được mã số đăng ký độc quyền, hay còn gọi là mã số đăng ký của công ty, được sử dụng trong tất cả các tác động sau này với FSMA.

Lập trường ủng hộ tiền điện tử của Bỉ trở nên rõ ràng vào đầu năm 2022 khi thành viên quốc hội Brussels Christophe De Beukelaer trở thành chính trị gia châu u đầu tiên chuyển đổi mức lương của mình sang Bitcoin (BTC).

Như Cointelegraph đã báo cáo trước đó vào tháng 1, Beukelaer đã công bố sử dụng nền tảng giao dịch tiền điện tử Bit4You để chuyển đổi mức lương hàng tháng của mình khoảng 6.140 đô la (5.500 EUR) sang BTC.

Trong quá trình công bố, Beukelaer đã chia sẻ dự định của mình để truyền cảm hứng cho các chính trị gia khác trong khu vực nhằm hỗ trợ nền kinh tế tiền điện tử đang phát triển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *