April 15, 2024
Source: Coindesk.com

Source: Coindesk.com

Dự luật phải trải qua hai vòng tranh biện tiếp theo trước khi được tổng thống thông qua.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

Vào thứ Năm, Ủy ban kinh tế của Hội đồng Lập pháp Panama đã phê duyệt một dự luật quy định việc sử dụng tiền điện tử ở quốc gia Trung Mỹ.

Dự luật tìm cách “mang lại ổn định pháp lý cho tài sản crypto ở Panama” và “phát triển ngành công nghiệp tiền điện tử trong nước để thu hút đầu tư và tạo ra nhiều việc làm hơn”, Nghị sĩ Gabriel Silva chia sẻ. Có vẻ như công nghệ blockchain sẽ được chính phủ Panama áp dụng vào dự luật này “để tăng tính minh bạch và hiệu quả trong các thủ tục”, ông nói.

Sau khi nhận được chấp thuận của ủy ban, hiện tại, dự luật phải được thảo luận bởi toàn thể Hội đồng trong một cuộc tranh luận thứ hai và có thể sẽ được sửa đổi thêm, sau đó được xem xét tại phiên họp thứ ba và phiên cuối cùng. Sau quá trình lập pháp, Tổng thống Panama Laurentino Cortizo có thể phủ quyết hoặc ký kết luật pháp.

Theo thông tin từ Silva đã tweet vào thứ Năm, văn bản gốc ông từng trình bày đã được sửa đổi, tuy nhiên những thay đổi này không được tiết lộ và nêu rõ. “Theo tôi thấy, dự luật có thể được cải thiện thêm”, ông nhấn mạnh trong tweet của mình.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *