Source: coindesk.com

Source: coindesk.com

Các khoản vay sẽ dao động từ 1 triệu USD đến 25 triệu USD và được cung cấp cho các công ty giao dịch công khai có vốn hóa thị trường dưới 250 triệu USD.

Nguồn: coindesk.com
Nguồn: coindesk.com

Công ty khai thác Bitcoin BitNile (NILE) có kế hoạch tài trợ tới 100 triệu USD các khoản vay thương mại cho các công ty nhỏ, giao dịch công khai, được bảo đảm bằng bitcoin thông qua công ty con, Digital Power Lending (DP Lending).

Theo một bản báo cáo, chương trình cho vay mới này sẽ được cung cấp thông qua một nền tảng gọi là Ault Lending, được thiết kế cho vay đối với các công ty giao dịch công khai dưới 250 triệu USD vốn hóa thị trường.


BitNile có kế hoạch duy trì tới 100 triệu đô la bitcoin tự khai thác dự trữ nhằm hỗ trợ việc mở rộng chương trình cho vay. Các khoản vay sẽ dao động từ 1 triệu đến 25 triệu USD.

Chương trình cho vay sẽ cho phép người vay trả nợ bằng tiền mặt, bitcoin hoặc đối với trường hợp chuyển đổi hối phiếu nhận nợ, cổ phiếu phổ thông của người vay.

Chương trình cho vay được thiết kế sử dụng một công nghệ gọi là “layer 3” hợp tác với công ty khởi nghiệp tài chính phi tập trung (DeFi) Earnity nhằm cung cấp các hợp đồng thông minh cho người vay, bên cạnh đó cũng dự kiến sẽ cho phép các công ty đó vay bitcoin thay vì đầu tư dài hạ.

BitNile có kế hoạch phát triển khả năng sản xuất khai thác bitcoin trong năm nay, tăng số lượng giàn khai thác lên 20.600, góp phần giúp công suất sản xuất khai thác đạt dự kiến khoảng 2,24 exahashes mỗi giây (EH/s).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *