Mạng Pyth là một giải pháp dự đoán tài chính của bên thứ nhất nhằm mục đích cung cấp dữ liệu thị trường có giá trị cho công chúng. Mạng lưới hoàn thành điều này bằng cách khuyến khích những người tham gia thị trường – các công ty thương mại, nhà tạo lập thị trường và sàn giao dịch – chia sẻ dữ liệu  được thu thập như một phần của các hoạt động hiện có của họ trên chuỗi. Sau đó, dữ liệu của bên thứ nhất này sẽ được tổng hợp trên chuỗi và cung cấp cho các ứng dụng trên mạng hoặc ngoài chuỗi sử dụng.

Thế giới tiền điện tử luôn sôi động và không bbai giờ ngủ. Ngoài ra, các mã token mới xuất hiện hàng ngày trên phạm vi rộng lớn. Mạng Pyth được thiết kế để chỉ cung cấp dữ liệu của bên thứ nhất để đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và tốc độ. Vì ưu tiên chất lượng, nguồn cấp dữ liệu giá mới hơn có thể mất nhiều thời gian hơn một chút để niêm yết. Mạng Pyth đánh giá cao sự kiên nhẫn của mọi người khi nhóm của họ làm việc để bắt đầu và chạy các nguồn dữ liệu “long tail” đó. Nhóm cũng đang cộng tác chặt chẽ với cộng đồng các nhà cung cấp dữ liệu để đảm bảo rằng họ công bố tất cả các dữ liệu của Pyth.

Bên cạnh đó, Pyth đã thêm hai nguồn cấp dữ liệu mạng mới: BRZ / USD (mã thông báo kỹ thuật số Brazil) và ZBC / USD (Zebec).

Nhóm Pyth mong đợi xem sản phẩm mới của họ #PoweredByPyth sẽ làm gì với chúng và nhóm đang tìm cách thêm nguồn cấp dữ liệu để bổ sung vào mạng lưới Pyth.

Tổng hợp bởi HotQA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *