Binance NFT Marketplace đang tung ra Bộ sưu tập hộp bí ẩn “Binance 5th Mystery Box”, bao gồm năm thiết kế theo chủ đề Binance độc ​​đáo và hai chương trình khuyến mãi, để kỷ niệm năm năm thành lập Binance.

Mỗi Hộp Bí ẩn có giá 2 BUSD và chứa một NFT duy nhất với các tính năng độc đáo. Hộp Bí ẩn có năm kiểu dáng khác nhau và hai cấp độ hiếm: Siêu hiếm (SR) và Siêu siêu hiếm (SSR) (SSR).

  • SSR: Binance Turns 5
  • SR: Believe
  • SR: Unlock
  • SR: Imagine
  • SR: Build

Binance NFT sẽ sớm công bố các tiện ích mới cho những người nắm giữ NFT “Binance 5th Anniversary”, chẳng hạn như được đưa vào Whitelist cho các dịch vụ bán hàng cho trò chơi ban đầu (IGO) và cơ chế đăng ký trong tương lai, sẽ diễn ra từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023.

Sự ra mắt của Bộ sưu tập Hộp bí ẩn “Binance lần thứ 5” sẽ tuân theo tính năng tiên quyết của BNB như một phần của Cơ chế đăng ký.

Để biết thêm thông tin :

https://www.binance.com/en/support/announcement/4de935650b74478694044fc76c534688

Tổng hợp bởi HotQA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *