April 24, 2024
Source: coindesk.com

Source: coindesk.com

Đợt airdrop giao thức Hop hiện có trị giá khoảng 3,5 triệu đô la với 37% người dùng yêu cầu token của họ.

Nguồn: coindesk.com
Nguồn: coindesk.com

Giao thức Hop layer 2 đã phân phối 20,5 triệu token quản trị (HOP) cho người dùng dưới dạng airdrop.

Tổng cộng có 54,8 triệu token có sẵn được yêu cầu bởi 145.329 người nhận đủ điều kiện, theo dữ liệu từ Dune Analytics.

Giao thức Hop hiện đang hỗ trợ Gnosis và Polygon dưới dạng cuộn mainnet nhưng sẽ sớm cung cấp hỗ trợ cho Optimism và Arbitrum.

Token airdrop cung cấp cho người có quyền nắm giữ tiếng nói trong tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) chính thức Hop và sự phát triển trong tương lai của dự án.

Tại thời điểm báo chí, HOP đang giao dịch ở mức hơn 16 cent, với phần lớn khối lượng diễn ra trên Uniswap, theo CoinGecko.

Hop theo xu hướng airdrops cho những người chấp nhận sớm trong tài chính phi tập trung (DeFi) kể từ đầu năm. Tuần trước, Optimism đã ra mắt airdrop của mình, theo sau CowSwap và Connext.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *