February 25, 2024
Source: Coindesk.com

Source: Coindesk.com

Meta cũng đang làm việc trên công nghệ AR 3D NFT, tương thích với những story trên Instagram.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

Vào thứ Hai, Giám đốc điều hành Meta (FB) Mark Zuckerberg cho biết Instagram sẽ bắt đầu thử nghiệm tích hợp token không thể thay thế (NFT) trong tuần này.

Theo tin tức CoinDesk báo cáo vào ngày 7 tháng 5, NFT sẽ được hỗ trợ với các blockchain được chọn là Ethereum, Polygon, Solana và Flow. Tuy nhiên, Zuckerberg không chia sẻ chi tiết về việc blockchain nào sẽ được hỗ trợ.

“Chúng tôi đang bắt đầu xây dựng cho NFTs không chỉ trong metaverse và Reality Labs, mà còn trên ứng dụng quen thuộc của chúng tôi”, Zuckerberg chia sẻ trong video. Chúng tôi sẽ sớm đưa chức năng tương tự lên Facebook”.

Công ty cho biết họ cũng đang làm việc trên các NFTs thực tế tăng cường ba chiều với phần mềm Spark AR, trước tiên sẽ tương thích với các story trên Instagram.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

Trong một chủ đề Twitter được đăng bởi một đại diện của Meta, công ty cho biết ví của bên thứ ba tương thích sẽ là MetaMask, Rainbow và TrustWallet. Instagram ban đầu sẽ hỗ trợ các NFT dựa trên Ethereum, với các tích hợp cho Polygon, Solana và Flow sẽ được thêm vào một ngày sau đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *