April 24, 2024
Source: Coindesk.com

Source: Coindesk.com

Hiện nay, ngành công nghiệp tiền điện tử bị chi phối hầu hết bởi nam giới. Theo một phân tích của LinkedIn từ năm 2018 đến năm 2021, 70% nhân viên tiền điện tử thuộc phái nam.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

Theo một thông cáo báo chí phát hành vào thứ Sáu, nền tảng tài sản kỹ thuật số Bakkt Holdings (BKKT) mới bổ sung hai thành viên nữ nhằm tăng cường sự đa dạng thành viên hội đồng quản trị.

Công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ này đã chiêu mộ thêm De’Ana Dow, đối tác và cố vấn chung tại Capitol Counsel LLC, và Jill Simeone, giám đốc pháp lý và thư ký công ty tại Etsy (ETSY).

Hiện nay, Bakkt Holdings có tổng cộng bốn thành viên hội đồng quản trị nữ trong tổng số 10 người.

Hầu hết ngành công nghiệp tiền điện tử bị chi phối bởi đàn ông. Theo phân tích của LinkedIn, Từ năm 2018 đến năm 2021, 70% nhân viên tiền điện tử mới là nam giới.

Dow sẽ đóng góp cho hội đồng quản trị Bakkt với chuyên môn của mình về thị trường tài chính và các vấn đề pháp lý. Bà đã cống hiến với vai trò hoạch định pháp lý và chính sách cao cấp trong hơn 20 năm tại Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Về phần Simeone, bà có kinh nghiệm chuyên sâu về quản trị, bồi thường điều hành, Quản trị, quản lý rủi ro, và Tuân thủ (GRC). Bà đã từng là giám đốc pháp lý đồng thời là thư ký công ty của Etsy trong năm năm qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *