April 24, 2024

Thành phố phát triển nhanh thứ hai ở Texas sẽ bắt đầu nghiên cứu các chính sách tiềm năng chấp nhận Bitcoin như một phương thức thanh toán và tích hợp các ứng dụng Web3 khác để cải thiện cuộc sống của cư dân.

Thị trưởng Steve Adler của Austin, Texas đã hoàn toàn chấp nhận phát kiến về những gì công nghệ blockchain và thanh toán tiền điện tử có thể mang lại cho thành phố của mình bằng cách đề xuất hai sáng kiến ​​mới.

Thị trưởng Steve Adler của Austin

Sáng kiến ​​đầu tiên nhằm đảm bảo rằng thành phố lớn thứ tư của Texas tăng cường lợi ích của công nghệ blockchain và “thúc đẩy sự công bằng, đa dạng, khả năng tiếp cận và hòa nhập” trong hệ sinh thái công nghệ. Để đạt được mục tiêu đó, May Adler đã chỉ đạo quản đốc thành phố khảo sát cách mà người dân thành phố sử dụng Web3 và blockchain trong 20 lĩnh vực từ hợp đồng thông minh, quản lý chuỗi cung ứng, bảo hiểm đến nghệ thuật, truyền thông, gây quỹ và xác minh danh tính.

Sáng kiến ​​thứ hai là ông yêu cầu quản đốc thành phố thực hiện một nghiên cứu thực tiễn về cách thành phố có thể áp dụng các chính sách liên quan đến Bitcoin (BTC) và tiền điện tử. Thông qua những nỗ lực này, thị trưởng Adler dường như muốn tìm cách để cư dân Austin được thanh toán hợp pháp các hóa đơn của họ bằng tiền điện tử.

Theo sáng kiến ​​này, quản đốc nên tìm cách cho phép “chấp nhận Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác làm phương tiện thanh toán cho các loại thuế, phí và hình phạt của thành phố” như là bộ chính sách đầu tiên cần xem xét.

Nguồn: investing.com

Thành công của hai sáng kiến ​​sẽ dựa trên mức độ ảnh hưởng của các ứng dụng mới đối với cuộc sống hàng ngày của cư dân Austin. Các đề xuất sẽ được hội đồng thành phố biểu quyết vào ngày 24 tháng 3.

Hội đồng thành phố của Austin đã xem xét tích hợp công nghệ blockchain ít nhất là từ năm 2020, khi một đề xuất sử dụng các hợp đồng thông minh cho giao thức xác minh danh tính MyPass được đưa ra.

Thị trưởng đang đề xuất sáng kiến mới

Austin đang hợp tác với Miami, Thành phố New York và bang Colorado trong việc xúc tiến mở rộng các nỗ lực thăm dò và đề xuất thực hiện các chính sách liên quan đến tiền điện tử. Miami và New York đã khởi chạy các dự án tiền xu trên toàn thành phố của họ thông qua City Coin trên layer-1 blockchain của Stacks, trong khi kế hoạch riêng của Austin vẫn đang được phát triển.

Philadelphia đãbày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia chương trình City Coins, trong khi Thống đốc bang Colorado, Jared Polis cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 15 tháng 2 rằng bang sẽ chấp nhận tiền điện tử cho “các mục đích liên quan đến thuế của bang”. Sau đó, ông ấy hy vọng sẽ chấp nhận tiền điện tử cho một loạt các dịch vụ của chính phủ tiểu bang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *