February 25, 2024

Vào tối ngày 30 tháng 11, quỹ đầu tư tiền điện tử lớn nhất thế giới Grayscale đã thông báo rằng họ đã phát triển một hạng mục riêng cho Solana (SOL).

Nguồn: The Jaibreak News

Đáng chú ý, quỹ Grayscale Solana Trust sẽ là khoản mục đầu tư tiền điện tử thứ 16 được hỗ trợ bởi Grayscale. Tương tự như các loại tiền khác trong danh mục Grayscale, Grayscale Solana Trust sẽ nắm giữ một số tiền cụ thể của SOL và cổ phần quan tâm chủ yếu dựa trên nó để giới thiệu công khai về tiền tệ cho các nhà giao dịch tổ chức.

Nguồn: Forbes

Solana (SOL) là một trong những loại tiền điện tử tăng nhanh nhất vào năm 2021, cả hai về giá trị và sự phát triển hệ sinh thái. Giá trị của SOL cũng lớn hơn khá nhiều sáu% nhờ vào dữ liệu hơn.

Biểu đồ 1H của cặp SOL / USDT trên Binance Exchange lúc hai mươi: 00 ngày 11/3/2021

Trước đó, vào đầu tháng 10, Grayscale đã bổ sung Solana và Uniswap (UNI) vào Digital Large Cap Fund, theo báo cáo của Coinlive.

Tính đến ngày 29 tháng 11, tổng số tiền điện tử hoàn chỉnh do Grayscale quản lý là 52,1 tỷ đô la, trong đó 70. bốn% được tạo ra từ Bitcoin (BTC).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *