December 8, 2023

Bỉ nêu ra lập trường trái ngược với quan điểm của Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ Gary Gensler trong những điều kiện phải đáp ứng để tài sản tiền điện tử được phân loại là chứng khoán.

Nguồn: Bitcoin News

Cơ quan quản lý tài chính của Bỉ đã xác nhận quan điểm của mình rằng Bitcoin (BTC), Ether (ETH) và các loại tiền điện tử khác chỉ được phát hành bằng mã máy tính không đủ điều kiện cấu thành chứng khoán.

Lập trường này được trích ra từ một bản dự thảo của Cơ quan Thị trường và Dịch vụ Tài chính của Bỉ (FSMA) vào ngày 22 tháng 11.

Theo FSMA, việc làm rõ lập trường là do sự gia tăng nhu cầu tìm câu trả lời về cách áp dụng các luật và quy định tài chính hiện hành của Bỉ đối với tài sản kỹ thuật số.

Mặc dù không ràng buộc về mặt pháp lý với luật của Bỉ hoặc Liên minh Châu Âu, FSMA tuyên bố rằng theo “kế hoạch từng bước” của mình, tiền điện tử sẽ được phân loại là chứng khoán nếu được phát hành bởi một cá nhân hoặc tổ chức:

“Nếu không có tổ chức phát hành, như trong trường hợp của Bitcoin hoặc Ether và việc phát hành không được thực hiện dưới thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư, thì về nguyên tắc, Quy định về Bản cáo bạch, Bản cáo bạch Luật pháp và các quy tắc ứng xử của MiFID sẽ không được áp dụng.”

Cơ quan quản lý này cũng lưu ý rằng tiền điện tử không được phân loại là chứng khoán vẫn có thể phải tuân theo các quy định khác nếu một công ty sử dụng tài sản kỹ thuật số làm phương tiện trao đổi:

“Tuy nhiên, nếu các công cụ có chức năng thanh toán hoặc trao đổi thì các quy định khác có thể áp dụng cho các công cụ hoặc những người cung cấp các dịch vụ nhất định liên quan đến công cụ đó.”

FSMA cũng lưu ý rằng kế hoạch từng bước của họ là trung lập với công nghệ — cho thấy họ không quan tâm đến việc tài sản kỹ thuật số được phát triển trên một chuỗi khối hay thông qua các phương tiện truyền thống.

FSMA lần đầu tiên soạn thảo báo cáo vào tháng 7 năm 2022 nhằm giải quyết các câu hỏi thường gặp của các tổ chức phát hành và nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Bỉ.

FSMA tuyên bố rằng kế hoạch từng bước sẽ đóng vai trò làm kim chỉ nam cho đến khi Quy định về thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Nghị viện Châu Âu được thông qua, dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2024..

Có thể thấy lập trường này của Bỉ hoàn toàn trái ngược với cách tiếp cận “quy định bằng cách thực thi” do Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) thực hiện, hiện đang tranh giành quyền kiểm soát quy định đối với tài sản kỹ thuật số với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC).

Mặc dù chủ tịch SEC, Gary Gensler, từ lâu đã coi BTC là một loại hàng hóa, nhưng gần đây, ông đã lập luận rằng ETH sau hợp nhất (The Merge) và các đồng tiền khác có thể cấu thành chứng khoán trong thử nghiệm Howey.

Chủ tịch SEC, ông Gary Gensler. Nguồn: Politico

Cho đến nay, Bỉ vẫn chưa phải là quốc gia áp dụng nhiều tài sản kỹ thuật số, với một nghiên cứu gần đây từ nền tảng blockchain Chainalysis xếp Bỉ ở vị trí thứ 94 trong Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu.

Cư dân ở quốc gia châu Âu hiện có quyền truy cập vào 10 sàn giao dịch tiền điện tử, theo dữ liệu của Bitrawr.