February 22, 2024
Nguồn: Coincu News

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc, sẽ giám sát những thành phần lưu trữ lượng tiền điện tử lớn nhất nước sau thông báo về lo ngại rủi ro cao liên quan đến việc rửa tiền tài sản ảo đơn lẻ và stablecoin, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương.

Quyết định được đưa ra nhằm đưa các nhà đầu tư tiền ảo, các doanh nghiệp và cá nhân nắm giữ tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 70.000 đô la vào tầm ngắm của Đơn vị Tình báo Tài chính, một bộ phận của FSC.

Các loại chủ sở hữu tài sản ảo khác cũng sẽ nằm dưới sự giám sát của FSC bao gồm các công ty tài chính điện tử, công ty tài chính liên kết đầu tư trực tuyến và công ty cho vay.

Ngoài ra, những khách hàng gửi một lượng lớn tài sản kỹ thuật số sẽ được theo dõi và đánh giá liệu các giao dịch có vi phạm luật chống rửa tiền hay không.

FSC cho rằng dựa trên số lượng tài sản ảo mà mỗi khách hàng nắm giữ nhân với giá đóng của tiền điện tử vào cuối mỗi quý, quy mô và sự biến động của mỗi loại tài sản cần phải được theo dõi.

Quyết định được đưa ra là kết quả của một báo cáo do news1 KR thu được, có tiêu đề “Nghiên cứu phương pháp ứng dụng, cải tiến và phát triển chỉ số đánh giá rủi ro cho các lĩnh vực kinh doanh mới”, điều này đã định hình lập trường của FSC về việc điều chỉnh các sàn giao dịch và chủ sở hữu tiền điện tử. Báo cáo nhằm mục đích phát triển các chỉ số đánh giá cho các doanh nghiệp mới trong quá trình khám xét việc áp dụng luật rửa tiền. FSC đã cập nhập tin tức cuối cùng dưới dạng báo cáo dịch vụ nghiên cứu vào tháng Sáu.

FSC cho rằng tỷ lệ tài sản ảo được liệt kê đơn lẻ và stablecoin trên các sàn giao dịch tài sản ảo càng lớn thì nguy cơ rửa tiền hoặc bị sử dụng làm phương tiện phạm tội càng cao.

Thông báo của FSC trùng với nhận xét của chủ tịch Kim Joo-hyeon, được đưa ra vào ngày 24 tháng 10, khi tham dự cuộc kiểm toán chung của Ủy ban Các vấn đề Chính trị. Ông tuyên bố rằng ông sẽ dự đoán tính khả thi của việc tạo và áp đặt một kế hoạch giao dịch tiêu chuẩn hóa các giới hạn chuyển tiền khác nhau cho mỗi sàn giao dịch tài sản ảo. Ông cũng sẽ xem xét liệu một dự luật tiêu chuẩn hóa bên cạnh luật chống rửa tiền có được thực thi hay không.