Tháng Ba 26, 2023

Sàn Dex Pancakeswap đang chuẩn bị cho việc mở rộng tiềm năng sang một Blockchain mới chưa được tiết lộ. Với động thái này, chúng ta có thể kỳ vọng gì về Defi 2.0?

Pancakeswap muốn vươn mình ra ngoài BNB Chain

Theo một đề xuất gần đây, DEX dự định chuyển $CAKE từ phần thưởng của Syrup Pool sang Multichain Farm Emissions – một tính năng sẽ được triển khai khi DEX khởi chạy trên các blockchain khác.

Bản đề xuất cho biết: “Wen multichain? Soon.”

Người dùng thể hiện sự ủng hộ áp đảo với 86% đã bỏ phiếu ủng hộ việc chuyển hướng $CAKE khi ra mắt Multichain, so với chỉ 12% bỏ phiếu cho “không thay đổi”.

“Vì lý do lợi thế cạnh tranh và tính bảo mật, chúng tôi không thể công bố chính xác chuỗi nào chúng tôi đang triển khai và chi tiết cụ thể,” theo đề xuất của PancakeSwap.

Đề xuất nêu rõ, việc chuyển hướng $CAKE cho mục tiêu mở rộng Multichain của sàn DEX này là để đảm bảo quá trình mở rộng được theo dõi nhanh chóng.

Theo PancakeSwap, việc chuyển hướng được đề xuất sẽ không làm tổn hại đến thành công vốn đã được thiết lập trên BNB Chain, nơi nó có Total Volume Locked (TVL) là 2,8 tỷ đô la, chiếm 54,4% TVL tổng thể của BNB Chain.

Về cách thức hoạt động của Multichain Farm Emission, PancakeSwap nói rằng họ dự định chọn các cặp giao dịch có nhiều TVL nhất, mức tăng trưởng người dùng và tiềm năng khuyến khích với CAKE. Tuy nhiên, nó cung cấp một cảnh báo rằng người dùng có thể phải quay lại BNB Chain để nhận phần thưởng Farming của họ tùy thuộc vào Chain mà các cặp giao dịch được chọn.

Theo Tokenomics của Pancakeswap, có 11,6 token CAKE được phát hành với mỗi block được mint trên nền tảng, với 9 CAKE được gửi đến Syrup Pool của nó. Theo đề xuất, người dùng có thể bỏ phiếu cho chuyển hướng “lên đến” 0,5, 1,0 hoặc 1,25 CAKE – hoặc “không thay đổi” gì cả.

Với đề xuất nhận được sự ủng hộ của cộng đồng, PancakeSwap sẽ được khởi chạy trên một chuỗi chưa được đặt tên. Sau khi triển khai này, sàn DEX sẽ xuất bản một đề xuất xác nhận để đánh giá xem cộng đồng có hài lòng với chuỗi và việc triển khai hay không. Nếu đề xuất xác nhận được thông qua, việc triển khai đầy đủ trên chuỗi đó sẽ được hoàn tất.