April 15, 2024

Bài học nào có thể được rút ra từ cuộc khủng hoảng tiền điện tử? OKX, tuyên bố rằng họ đã thành công bảo vệ người dùng của mình trước những tổn thất từ ​​LUNA và UST.

Đó là một vài tháng khó khăn đối với thị trường tiền điện tử. Nhưng khi mọi thứ bắt đầu ổn định, bây giờ chúng ta có cơ hội để “lùi lại một bước” và tìm ra những bài học.

Tại đây, Giám đốc thị trường tài chính Lennix Lai của OKX đã cho chúng ta biết về các bước mà các doanh nghiệp tiền điện tử cần thực hiện để bảo vệ các nhà đầu tư và thị trường gấu (thị trường đang suy giảm) đã ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của khách hàng.

1. Ngành công nghiệp tiền điện tử có đang gặp vấn đề về niềm tin không?

Khi nói đến cuộc khủng hoảng thanh khoản gần đây đã ảnh hưởng đáng kể đến những người cho vay, tôi nghĩ rằng hoàn toàn có vấn đề. Vấn đề là các nhà quản lý tiền đã không rõ ràng khi nói về cách họ đầu tư bằng tiền của người dùng.

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi cần tìm cách tách token của khách hàng khỏi ví nội bộ của người quản lý trong khi đảm bảo rằng những người quản lý đó hoàn thành nhiệm vụ của họ đối với cả khách hàng của họ và cộng đồng có liên quan. Các nhà đầu tư cần phải có kiến ​​thức về cách các khoản tiền của họ đang được stake, giao dịch hoặc sử dụng làm tài sản thế chấp.

2. Cần phải làm gì để bảo vệ nhà đầu tư?

Các nhà đầu tư cần cả sự minh bạch tốt hơn về cách các quỹ của họ đang được đầu tư và kiểm soát tốt hơn cách xử lý các khoản đầu tư đó. Các nền tảng như Tài khoản phụ Custody trading của OKX khắc phục vấn đề ủy thác này bằng cách cung cấp cho nhà đầu tư chức năng hiển thị về cách các khoản tiền của họ đang được đầu tư, cũng như cấp cho họ các quyền kiểm soát bao gồm các mức “đóng băng” và khóa giao dịch.

Ngành cũng cần tập trung đổi mới vào quản lý rủi ro. Tại OKX, chúng tôi đang cung cấp chính xác điều này bằng cách đóng vai trò là người giám sát bên thứ ba cho các nhà đầu tư và quỹ của họ.

3. Và chúng ta đã thấy dấu hiệu của một “hiệu ứng lan truyền”, với sự sụp đổ của một dự án sẽ ảnh hưởng đến những dự án khác?

“Cuộc khủng hoảng tiền điện tử” mà chúng ta đang thấy bắt đầu với LUNA, mang lại lợi suất rất cao cho các nhà đầu tư. Từ đó, chúng tôi đã thấy những người cho vay và khách hàng tiềm năng có lợi suất cao khác như BlockFi và Celsius đang sụp đổ. Sự siết chặt thanh khoản là điều dễ lây lan.

4. Chúng tôi đã thấy các vấn đề xung quanh hợp đồng thông minh chưa trải qua kiểm toán. OKX đang làm gì để giải quyết vấn đề này?

OKX có một nhóm nội bộ điều hành các hợp đồng thông minh cho DApps được niêm yết trên nền tảng Earn của chúng tôi. Chúng tôi cũng đang xem xét việc kiểm toán của bên thứ ba cho các hợp đồng thông minh.

5. Bạn có nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào trong hành vi của khách hàng kể từ khi thị trường gấu bắt đầu?

Nhìn chung, nhiều người dùng đã trở nên ít hoạt động hơn và yên tĩnh hơn. Các nhà đầu tư cũng đang giảm tỷ lệ đòn bẩy của họ.

6. Bài học lớn nhất cần rút ra sau mùa đông tiền điện tử này là gì?

Mọi người đều đã học được rằng ngay cả những nhà quản lý tài chính lớn nhất cũng có thể gặp rắc rối. Các nhà cho vay sẽ học được cách không đánh giá thấp rủi ro thanh khoản của các token khác nhau, như trong trường hợp của Celsius với ETH 2.0.

Bất chấp tất cả những điều này, tôi tin tưởng rằng ngành công nghiệp này sẽ phát triển. Giải pháp ở đây có thể là on-chain hoặc có thể đến từ các sàn giao dịch như chúng tôi, đóng vai trò là người giám sát của bên thứ ba.

DeFi cũng đang bị chỉ trích, nhưng các giao thức DeFi đã thanh lý các vị thế giống như hợp đồng thông minh của họ quy định. Vấn đề là mọi người trở nên quá ám ảnh với việc tạo ra lợi suất cao với DeFi.

7. Bạn khẳng định bạn là sàn giao dịch duy nhất bảo vệ các nhà đầu tư khỏi tổn thất LUNA và UST. Làm thế nào các bạn làm được điều này?

Vâng đó là sự thật. Hệ thống quản lý rủi ro của OKX đã phát hiện ra những sự cố sắp xảy ra trước khi nó thực sự xảy ra và sau đó bắt đầu cảnh báo người dùng và giải phóng tài sản của họ để chúng có thể được giao dịch hoặc bán. Điều này có thể thực hiện được vì OKX có cả lực lượng đặc nhiệm phát hiện rủi ro chuyên dụng và một số giao thức quản lý rủi ro tốt nhất trong ngành. Nhìn chung, OKX đã bảo vệ hơn 500 triệu UST thuộc hơn 9.000 người dùng.

8. Các cơ quan quản lý có cần đảm bảo rằng các quỹ bán lẻ được tách biệt khỏi các quỹ tổ chức trong không gian tiền điện tử không?

Các quỹ nên tách tiền của khách hàng khỏi quỹ tổ chức. Đó là một yêu cầu cơ bản.

9. Ưu tiên hàng đầu của bạn để bảo vệ các nhà đầu tư tiền điện tử trong 12 tháng tới là gì?

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì chúng tôi đã làm – nghĩa là tiếp tục nâng cao hệ thống quản lý rủi ro của chúng tôi, tiếp tục thực hiện kiểm tra hợp đồng thông minh và tiếp tục đào tạo người dùng bằng các chương trình giao dịch “có trách nhiệm” của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *