April 15, 2024

Nền tảng OpenSea của thị trường NFT đã phát hiện ra rằng nhân viên của đối tác đã làm rò rỉ dữ liệu của người dùng ra thế giới bên ngoài.

Theo một bài đăng vào ngày 30 tháng 6, OpenSea tuyên bố rằng một nhân viên của Customer.io, một đối tác bên thứ ba của nền tảng giao dịch NFT, đã “lạm dụng quyền truy cập của mình để tải xuống và chia sẻ địa chỉ email của người dùng OpenSea cho các bên bên ngoài.”

Theo OpenSea, tất cả người dùng đã gửi email đến sàn giao dịch, có thể đã bị ảnh hưởng bởi động thái nói trên. Người dùng có email bị phát hiện bị xâm phạm đã nhận được cảnh báo từ sàn giao dịch. Để không nhận được email spam hoặc lừa đảo, người dùng nên thay đổi địa chỉ email liên kết đến OpenSea.

Sự cố  đang được OpenSea và Customer.io điều tra và các nhà chức trách đã được thông báo.

Nền tảng thị trường NFT lớn nhất thế giới cũng cung cấp cho người dùng một số khuyến nghị bảo mật, bao gồm:

– Thận trọng khi nhận email từ OpenSea để tránh bị lừa.

– Không bao giờ tải xuống bất kỳ thứ gì từ email từ OpenSea.

– Không  phản hồi từ OpenSea cho một yêu cầu cho một cụm từ khoá.

– Không phải hồi lại email giao dịch ví từ Opeansea.

Tổng hợp bởi HotQA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *