Vào sự kiện xảy ra trước đó,  Ronin Bridge của Axie Infinity đã bị hack số tiền 622 triệu USD, đây là sự cố nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Tin tặc đã đánh cắp 173.600 ETH và 25,5 triệu USDC từ Mạng Ronin (RON), kết nối Ethereum và Axie Infinity. Nhóm dự án sau đó đã buộc phải đóng cửa cả cầu Ronin và sàn giao dịch Katana DEX.

Sau đó, Axie Infinity đã huy động được 150 triệu đô la để đền bù cho vụ hack và đưa ra khoản tiền thưởng lỗi 1 triệu đô la. Tuy nhiên, phải đến ngày 24/6, tức gần 3 tháng sau sự cố, dự án mới thông báo nối lại các hoạt động của Ronin.

Đặc biệt,  Ronin Bridge sẽ mở cửa trở lại vào ngày 28 tháng 6 năm 2022 thông qua một đợt hard fork. Trình xác thực phải sử dụng phiên bản phần mềm mới nhất.

Tất cả số tiền người dùng bị mất sẽ được hoàn lại. Tuy nhiên, 56.000 ETH bị mất bởi DAO Axie sẽ không được phục hồi.

Tổng hợp bởi HotQA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *