Source: www.thecoinrepublic.com

Source: www.thecoinrepublic.com

Trước đó, Công ty đã cho biết vào thứ Ba rằng họ sẽ sa thải 1.100 nhân viên, tương đương 18% lực lượng lao động toàn cầu.

Nguồn: www.thecoinrepublic.com
Nguồn: thecoinrepublic.com

Hoạt động tại Ấn Độ của Coinbase trên 400 nhân lực, sẽ giảm 8% như một phần của kế hoạch cắt giảm công việc tổng thể của sàn giao dịch tiền điện tử vì sự sụp đổ của tiền điện tử.

Trước đó, Coinbase (COIN) đã đóng băng việc tuyển dụng ở Ấn Độ, và hầu hết nhân viên của quốc gia đó làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật và không bị ràng buộc vào các bộ phận tiến trình của doanh nghiệp.

Gần đây, Coinbase đã thực hiện quy trình tuyển dụng lớn ở Ấn Độ, đưa cựu giám đốc Snap Ấn Độ Durgesh Kaushik vào để xử lý việc mở rộng châu Á và Arnab Kumar – một thành viên có ảnh hưởng của tổ chức tư vấn chính sách công đỉnh cao của Ấn Độ (NITI AAYOG) – để dẫn dắt tăng trưởng của Ấn Độ.

Hoạt động giao dịch của Coinbase tại Ấn Độ trước đây đã có những vấn đề riêng – một số tự gây ra – và đã bị đình chỉ trong vòng ba ngày kể từ khi sự kiện ra mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *