Source: coindesk.com

Source: coindesk.com

Người dùng được khuyến nghị “tạm nghỉ ngơi” trong lúc Stepn làm việc để bảo mật các máy chủ của mình và phục hồi từ các cuộc tấn công khác nhau.

Nguồn: coindesk.com
Nguồn: coindesk.com

Stepn, một ứng dụng “move-to-earn” trên blockchain Solana mang lại cho người dùng phần thưởng tiền điện tử từ việc đi bộ hoặc chạy bộ, đã phải chịu nhiều cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDOS) sau khi nâng cấp gần đây.

Người dùng được khuyến nghị “tạm nghỉ ngơi” trong khi Stepn làm việc để bảo mật các máy chủ của mình và phục hồi từ các cuộc tấn công khác nhau.

Vào chủ nhật, Stepn cho biết trên Twitter rằng các kỹ sư của họ đang cố gắng khắc phục các vấn đề, có thể mất từ một đến 12 giờ. Tuy nhiên, gần 24 giờ sau, ứng dụng vẫn chưa thông báo liệu vấn đề đã được khắc phục hay chưa.

Việc ngừng hoạt động sau khi nâng cấp “chống gian lận” được giới thiệu vào ngày 3 tháng 6, nhằm loại bỏ các Bot khỏi nền tảng của nó và ngăn chặn phần thưởng thu được thông qua dữ liệu gian lận.

Stepn là một ứng dụng thể dục thưởng tiền cho người dùng đi bộ, chạy bộ hoặc chạy bộ. Tuy nhiên, đầutiên họ phải mua một đôi giày thể thao ảo dưới dạng NFT. Giá của những đôi giày thể thao này được định giá bằng solana (SOL) và bắt đầu từ khoảng 350 đô la trên thị trường NFT OpenSea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *