Tháng Hai 7, 2023

Công ty đầu tư trò chơi cũng báo cáo 573 triệu đô la booking và thu nhập khác trong bốn tháng đầu năm 2022.

Nguồn: coindesk.com
Nguồn: coindesk.com

Nhà đầu tư có trụ sở tại Hồng Kông vào các dự án NFT và các dự án metaverse của Animoca Brands đã đầu tư tổng cộng hơn 1,5 tỷ đô la trên hơn 340 khoản đầu tư vào cuối tháng 4, theo kết quả chưa kiểm toán được công bố bởi công ty vào thứ Hai.

Booking và thu nhập khác đạt 148 triệu đô la trong quý IV năm ngoái và 573 triệu đô la trong bốn tháng đầu năm 2022. Booking bao gồm bán token, NFT và các khoản thu nhập phi blockchain khác. Phần “thu nhập khác” bao gồm lãi và lỗ từ các khoản đầu tư cũng như sở hữu tài sản kỹ thuật số.

Số dư tiền mặt tại mức 98 triệu đô la và sở hữu tài sản kỹ thuật số ở mức 211 triệu đô la vào cuối tháng Tư. Công ty cho biết, các tài sản kỹ thuật số bao gồm USDC, USDT, BUSD, ETH và BTC. Các tài sản kỹ thuật số khác, bao gồm các token của bên thứ ba, đã tăng thêm tới 659 triệu đô la.

Dự trữ tài sản kỹ thuật số là 4,2 tỷ đô la và bao gồm các token Animoca Brands SAND, QUIDD, PRIMATE, REVV, TOWER và GMEE.

Các đơn vị kinh doanh chính của Animoca bao gồm The Sandbox, GAMEE, nWay, Blowfish Studios, Grease Monkey Games và doanh thu dịch vụ blockchain từ các khoản đầu tư danh mục đầu tư và quan hệ đối tác.

Đầu năm nay, Animoca Brands đã huy động được gần 360 triệu đô la trong một vòng tài trợ với mức định giá 5,5 tỷ đô la, tăng gấp đôi giá trị của họ chỉ trong ba tháng.