December 1, 2023
Source: blockchain.news

Source: blockchain.news

Mạng lưới blockchain công cộng Zetrix đã công bố sự ra mắt của Covinsure, một sản phẩm bảo hiểm dựa trên NFT.

Nguồn: blockchain.news
Nguồn: blockchain.news

Theo Zetrix, Covinsure sẽ cung cấp bảo hiểm bằng cách sử dụng công nghệ blockchain và tiền điện tử như một khoản thanh toán. Zetrix đã giúp người dùng có được bảo hiểm dễ dàng hơn với yêu cầu duy nhất là hộ chiếu và ví Zetrix.

Mạng blockchain công cộng Layer 1 tạo điều kiện cho các hợp đồng thông minh và cung cấp quyền riêng tư, bảo mật cùng với khả năng mở rộng.

Thông báo cung cấp thêm rằng việc mua bảo hiểm Convisure Covid-19 chỉ cần 1 hoặc 1 USDT, và bảo hiểm có giá trị lên đến 1 năm.

Các NFT được đúc thông qua các tùy chọn sẽ thân thiện với môi trường. Năng lượng được sử dụng để đúc NFTs thấp hơn 100.000 lần so với tùy chọn thông thường của blockchain Ethereum. Do đó, năng lượng thấp hơn vô cùng cần thiết để đúc các NFT này, làm giảm phí khí đốt của NFT dựa trên Zetrix.

NFT có trụ sở tại Zetrix, lần đầu tiên có hiệu lực trong giao dịch trên thị trường NFT Pangolin vào tháng Tư, theo Blockchain.News.

NFT Pangolin là một thị trường toàn cầu cho những người sáng tạo trong khu vực, chủ yếu ở châu Á nhằm phát hành và bán tài sản bảo đảm tiền điện tử độc đáo của họ cho các nhà sưu tập.

Zetrix cũng cung cấp kết nối với Trung Quốc và cơ sở hạ tầng cơ bản. Họ đã ra mắt mạng chính vào ngày 15 tháng 4, tích hợp liền mạch với Xinghuo Blockchain International Supernode – mạng blockchain cấp quốc gia lớn nhất của Trung Quốc, do Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc dẫn đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *