Tháng Hai 1, 2023

Đây là lần từ chối mới nhất của cơ quan này đối với các ứng dụng ETF bitcoin giao ngay.

Nguồn: coindesk.com
Nguồn: coindesk.com

One River Carbon Neutral Bitcoin Trust – một quỹ giao dịch trao đổi bitcoin giao ngay (ETF) do One River Asset Management đề xuất – đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) từ chối.

SEC cho biết, đề xuất niêm yết trên sàn giao dịch NYSE Arca thiếu sự bảo hộ của nhà đầu tư, đây là câu trả lời được cơ quan này sử dụng tương tự trong việc từ chối các etf bitcoin (BTC) giao ngay khác.

One River đã nộp giấy tờ cho ETF vào tháng 5 năm 2021, và vào tháng 3, SEC đã thông báo quyết định trì hoãn của mình. Ứng dụng ETF này đặc biệt khác với những ứng dụng khác ở chỗ One River cam kết mua và xử lý các khoản tín dụng carbon để tính lượng khí thải liên quan đến bitcoin trong quỹ.

Trong khi SEC đã bật đèn xanh cho một số ETF bitcoin futures thì họ lại từ chối (hoặc trì hoãn) tất cả các ETF bitcoin giao ngay được đưa ra trước đó. Cụ thể, vào tháng 3 cơ quan này đã từ chối các đơn đăng ký được gửi bởi NYDIG và GlobalX.

Gần đây nhất, Etf bitcoin futures từ Valkyrie đã giành được sự chấp thuận của SEC. Người quản lý tài sản đó đã nộp đơn theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. một số quỹ ETF bitcoin future khác được phê duyệt theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940. Việc phê duyệt “Đạo luật 34” của Valkyrie đã mang lại một số hy vọng, giúp phát hiện ra những người ủng hộ quỹ ETF bitcoin.