Tháng Hai 1, 2023

Các đề xuất đã được đệ trình bởi hai đảng cánh tả. Chính phủ cũng tìm cách áp dụng thuế và đã không đệ trình một đề xuất nào cho đến nay.

Nguồn: coindesk.com
Nguồn: coindesk.com

Vào thứ Tư, Quốc hội Bồ Đào Nha, Assemblia da República, đã bác bỏ hai dự luật tìm cách đánh thuế tiền điện tử.

Theo truyền thông địa phương Sapo đưa tin, các dự luật được trình bày bởi Livre và Bloco, hai đảng cánh tả có ít đại diện trong Quốc hội Bồ Đào Nha.

Đảng Xã hội cầm quyền, chiếm đa số ghế trong hội đồng lập pháp, cho đến nay vẫn chưa đệ trình bất kỳ dự luật thuế nào của riêng mình. Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha Fernando Medina đã tuyên bố vào tuần trước rằng tiền điện tử sẽ phải chịu thuế trong tương lai gần.

“Nhiều quốc gia đã có hệ thống, đang xây dựng mô hình của họ liên quan đến chủ đề này và chúng tôi sẽ xây dựng mô hình của riêng mình”, ông chia sẻi vào thời điểm đó.

Bồ Đào Nha có tỷ lệ tăng vốn hiệu quả bằng 0 đối với tiền điện tử, so với thuế suất tăng vốn hiện tại cho đầu tư tài chính là 28%.

Vào tuần trước, Susana Duarte, một đối tác liên kết tại công ty luật Abreu Advogados ở Lisbon, cho biết rằng chính sách mới do chính phủ đề xuất sẽ bao gồm thuế lãi vốn.