Source: Coindesk.com

Source: Coindesk.com

Các quỹ được huy động thông qua việc bán chứng từ trái phiếu và tuyên bố ủng hộ sàn giao dịch phi tập trung iZiSwap mới.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

iZUMi Finance, một nền tảng tài chính phi tập trung đa cơ chế (DeFi), đã huy động được 30 triệu đô la thông qua việc bán chứng từ trái phiếu và xác nhận iZUMi Bond USD (iUSD).

iZUMi Finance có trụ sở tại Singapore cung cấp dịch vụ thanh khoản hoặc chuyển đổi một tài sản thành tiền mặt hoặc tài sản khác. Nền tảng này được triển khai trên các blockchain Ethereum, BNB Chain, Polygon và Arbitrum và có tổng lượng giá trị bị khóa (TVL) khoảng 58 triệu đô la, theo dữ liệu của DefiLlama.

Cùng với việc tài trợ, iZUMi đã công bố sàn giao dịch phi tập trung iZiSwap mới (DEX), sử dụng giao thức tạo lập thị trường tự động (AMM) mới và token iUSD.

“Thanh khoản là chất xúc tác cho sự tăng trưởng của DeFi. Với việc ra mắt của AMM và iUSD của chúng tôi, iZUMi Finance đang loại bỏ các rào cản đối với thanh khoản và làm cho DeFi hấp dẫn cùng hiệu quả hơn với những người tham gia thị trường”, đồng sáng lập iZUMi Jimmy Yin cho biết trong một thông cáo báo chí.

Tài trợ

Token iUSD được chốt 1:1 với đồng đô la Mỹ, giống như stablecoin và được hỗ trợ bởi tài sản thế chấp cùng với doanh thu trong tương lai của iZUMi. IZUMi sẽ được phát hành và bán iUSD cho các nhà đầu tư tư nhân.

Khoản tài trợ mới bao gồm 20 triệu đô la từ các nhà đầu tư tổ chức Ivy Ventures, Cobo và Mirana, trong số những người khác.

Hơn một nửa trong tổng số đó đến từ việc bán chứng từ trên Giao thức Solv tập trung vào trái phiếu. iZUMi cũng đã bán được 4 triệu đô la BUSD giá trị của các chứng từ và thêm 5.000 trong BNB, tương đương với khoảng 2 triệu đô la.

Trao đổi phi tập trung

Sàn giao dịch iZiSwap mới được xây dựng xung quanh AMM “discretized-liquidity”. AMM chỉ đơn giản là giao thức cung cấp năng lượng cho DEX. Bên cạnh đó, phần discretized liquidity thì phức tạp hơn.

Mô hình DLAMM tối ưu hóa phạm vi giá và lượng thanh khoản cho các nhà cung cấp. Kết quả cuối cùng là thiếu trượt giá, hoặc chênh lệch giữa giá dự kiến và giá thực hiện trong một giao dịch.

“Giả sử bạn đến một ngân hàng và chuyển USD của bạn sang GBP. Bạn không thể luôn luôn nhận được số tiền chính xác của GBP tương đương vì có phí giao dịch từ ngân hàng và tỷ giá hối đoái biến động”, Yin chia sẻ với CoinDesk qua Telegram. “DeFi giải quyết phần phí giao dịch bằng cách giảm đáng kể so với các ngân hàng và chúng tôi chăm sóc tốt phần mà tỷ giá hối đoái sẽ thuận lợi nhất có thể cho bạn”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *