Tháng Hai 6, 2023

Dự luật đã được cơ quan lập pháp của đất nước phê chuẩn vào tháng Tư.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

Vào thứ 4, chủ tịch Panama Laurentino Cortizo cho biết ông có thể phủ quyết một dự luật được phê duyệt gần đây, cho phép công dân sử dụng tiền điện tử như một hình thức thanh toán ở quốc gia Trung Mỹ này.

Mặc dù mô tả dự luật là một “luật tốt”, Cortizo – phát biểu tại một sự kiện của Bloomberg – cho biết với thông tin hiện tại mà ông có, có khả năng ông sẽ không đưa ra chữ ký của mình.

“Tôi phải rất cẩn thận nếu luật pháp có các điều khoản liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc các hoạt động chống rửa tiền”, Cortizo chia sẻ. “Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi”.

Ông nhấn mạnh rằng đất nước của ông đã cố gắng thoát khỏi “Danh sách xám” của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), có nghĩa nhóm chống rửa tiền toàn cầu giám sát một quốc gia chặt chẽ hơn sau khi xác định sự thiếu hụt trong việc rửa tiền và kiểm soát tài chính chống khủng bố của quốc gia đó.

Vào tháng 3, FATF đã kêu gọi Panama đưa ra một “kế hoạch hành động” để giải quyết các mối quan ngại của mình vào tháng 6.

Dự luật tiền điện tử – được trình bày bởi Nghị sĩ Panama Gabriel Silva và được phê duyệt trong một phiên họp toàn thể của Hội đồng Lập pháp bằng một cuộc bỏ phiếu 40-0 vào ngày 28 tháng 4 – yêu cầu chữ ký của Cortizo để có thể trở thành luật lệ. Quyết định của ông phải được đưa ra không muộn hơn 30 ngày sau khi thông qua.

Mặc dù luật pháp không cho phép bất kỳ loại tiền điện tử nào trở thành đấu thầu hợp pháp, nhưng nó cho phép việc tự do sử dụng tiền điện tử như một phương tiện thanh toán cho bất kỳ giao dịch nào. Bộ luật cũng cho phép các công ty tài sản kỹ thuật số thiết lập hoạt động trong nước và coi tài sản tiền điện tử là thu nhập nguồn nước ngoài, theo hệ thống thuế lãnh thổ của Panama – nghĩa là không đánh thuế đối với lợi nhuận vốn.