Tháng Ba 26, 2023

Nansen có kế hoạch kết hợp các phân tích của mình cùng với các trình theo dõi danh mục đầu tư của Ape Board để tạo ra “siêu ứng dụng thông tin của Web 3”.

Nguồn: blockworks.co
Nguồn: blockworks.co

Nền tảng dữ liệu trên chuỗi Nansen cho biết họ đã mua công ty theo dõi danh mục đầu tư tài chính phi tập trung (DeFi) Ape Board với số tiền lên đến “tám con số”.

Ape Board liệt kê hơn 375 giao thức trên 33 blockchain, bao gồm Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche, Solana và Polygon.

Các điều khoản của thỏa thuận không được tiết lộ. Một phát ngôn viên của Nansen cho biết với CoinDesk rằng số tiền được trả là “tám con số”, lên đến 10 triệu đô la.

Với việc mua lại, Nansen có mục đích cung cấp một cái nhìn rộng hơn về bối cảnh đầu tư vào DeFi, tăng mạnh trong năm qua. Mặc dù tổng giá trị bị khóa (TVL) trong các giao thức DeFi đã giảm khoảng 40% xuống còn 113 tỷ USD kể từ đầu tháng, nhưng nó vẫn cao gấp sáu lần so với đầu năm 2021, theo dịch vụ theo dõi DeFiLlama.

Theo một thông báo vào thứ Ba, Nansen sẽ mở rộng nền tảng của mình để kết hợp theo dõi danh mục đầu tư, truy cập lập trình vào dữ liệu trên chuỗi và giao tiếp gốc Web3.

Hai công ty cho biết phạm vi bảo hiểm đa chuỗi của Ape Board sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch một cái nhìn toàn diện về thị trường mà không yêu cầu họ sử dụng nhiều nền tảng để theo dõi cổ phần của họ và phân tích thị trường.

Nansen có kế hoạch kết hợp phân tích của mình với theo dõi danh mục đầu tư của Ape Board để tạo ra một “siêu ứng dụng tất cả trong một”.

Người sáng lập Ape Board, Mike Phulsuksombati, cho biết việc mua lại sẽ “tăng cường” cả hai sản phẩm. “Nó sẽ đưa cả hai sản phẩm lên một cấp độ khác mà một dịch vụ không thể đạt được”, ông chia sẻ.