October 3, 2023
Source: roi.vn

Source: roi.vn

Sàn giao dịch tiền điện tử này đã ra mắt Viện Coinbase để nghiên cứu và thảo luận về tiền điện tử.

Nguồn: roi.vn
Nguồn: roi.vn

Coinbase Global (COIN) đã tạo ra một tổ chức tư vấn mã hóa được đặt tên là Coinbase Institute nhằm thúc đẩy các ý tưởng trên toàn hệ sinh thái kỹ thuật số.

Viện Coinbase sẽ công khai nghiên cứu về tiền điện tử và Web3, có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán với các nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo tư tưởng trong toàn ngành.

Bên cạnh đó, Coinbase Institute sẽ chứa một trang web cho các bản cập nhật và các vấn đề tiền điện tử. Ngoài ra, họ sẽ có một báo cáo thông tin chi tiết hàng tháng về thị trường tài sản kỹ thuật số.

Coinbase cũng đã thành lập Ban cố vấn trong Viện Coinbase và quan hệ đối tác học thuật với Đại học Michigan.

Hermine Wong, giám đốc chính sách tại Coinbase, sẽ là giám đốc của Viện Coinbase.

Cesare Fracassi, giáo sư tại trường kinh doanh của Đại học Texas, sẽ là giám đốc nghiên cứu kinh tế và kinh tế trưởng đầu tiên của đơn vị. Ông cũng là thành viên của Nhóm nghiên cứu về các vấn đề Blockchain, một nhóm được thành lập bởi tiểu bang Texas để giúp mở rộng ngành công nghiệp blockchain ở đó.

Ban cố vấn bao gồm Christian Catalini, một nhà nghiên cứu tiền điện tử từ Viện Công nghệ Massachusetts; Marco Di Maggio, một nhà nghiên cứu và giáo sư tại Trường Kinh doanh Harvard; Vikramaditya Khanna, giáo sư luật tại Đại học Michigan; Nagpurnanand Prabhala, giáo sư tại trường kinh doanh của Johns Hopkins; và Manju Puri, giáo sư tại trường kinh doanh của Duke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *