February 25, 2024
Source: Coindesk.com

Source: Coindesk.com

Công ty khởi nghiệp Hackathon sẽ sử dụng các quỹ này để khởi động một quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào NFT.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

Nhà tổ chức Hackathon DoraHacks đã huy động được 20 triệu đô la trong một vòng tài trợ do FTX Ventures, chi nhánh đầu tư của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và Liberty City Ventures dẫn đầu.

Những đối tượng khác tham gia trong vòng này bao gồm Circle Ventures, Gemini Frontier Fund, Sky9 Capital, Crypto.com Capital và Amber Group.

DoraHacks đã quản lý hackathon cho hơn 200 công ty khởi nghiệp và nhóm phát triển Web3, bao gồm hệ sinh thái Solana, Polygon và Avalanche. Trong một thông cáo báo chí, những người ủng hộ vòng gọi vốn cho biết, được tiếp cận với các tuyến đầu của sự phát triển blockchain là một cơ hội hấp dẫn.

Nguồn vốn sẽ được sử dụng để thúc đẩy việc ra mắt của Dora Grant DAO, một cộng đồng tài trợ phi tập trung và Quỹ Dora Infinite, một quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào NFTs.

Trước đó, DoraHacks đã huy động được 8 triệu đô la vào tháng 11 năm ngoái trong một vòng tài trợ chiến lược do Binance Labs dẫn đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *