Tháng Hai 6, 2023

Các block 7607790 và 7607791 đã đóng lại vào khoảng 11:27 UTC thứ Sáu.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

Blockchain Terra đã hoạt động trở lại sau khi tạm dừng khoảng 9 giờ trong khi các validator đã vạch ra một con đường thoát khỏi cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

Blockchain đã bị dừng lạitrong thời gian ngắn ở block 7607789 sau 3:00 UTC thứ Sáu. Các block 7607790 và 7607791 sau đó đã được mở lại vào khoảng 11:27 UTC.

Sau khi nối lại blockchain, Terraform Labs, công ty đứng sau hệ sinh thái Terra, đã tweet rằng các validator của mạng lưới đã vô hiệu hóa các giao dịch hoán đổi on-chain và các giao thức Giao tiếp Liên Blockchain (IBC) đã bị đóng. Giao thức này khuyến khích người dùng “kết nối các tài sản ngoài chuỗi, chẳng hạn như bETH, với chuỗi gốc”.

LUNA có giá khoảng 0,008 đô la vào thời điểm mạng bị tạm dừng và terraUSD (UST) ở mức 0,19 đô la. Tại thời điểm viết bài, các tài sản có giá lần lượt là 0,00003 đô la và 0,16 đô la, theo dữ liệu của CoinMarketCap.