Tháng Hai 1, 2023

Lá thư của Bộ tài chính đề cập đến việc xử lý thuế thu nhập đối với hoạt động khai thác, đặt cược, cho vay, hard fork và airdrop.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

Bộ tài chính liên bang của Đức đã ban hành hướng dẫn về việc xử lý thuế thu nhập đối với tiền điện tử, đây là bộ hướng dẫn toàn quốc đầu tiên về chủ đề này, xác nhận các loại tiền điện tử được đặt cọc hoặc cho vay vẫn được miễn thuế nếu được giữ trong hơn một năm.

Theo Bộ trưởng Quốc hội Katja Hessel, các cá nhân có thể bán bitcoin (BTC) hoặc ether (ETH) miễn thuế sau một năm.

Bộ tài chính cho biết hướng dẫn giải quyết các vấn đề như khai thác, đặt cược, cho vay, hard fork và airdrop, cũng như việc xử lý thuế đối với việc mua và bán bitcoin và ether.

Hướng dẫn xác nhận thời hạn một năm áp dụng ngay cả đối với tiền điện tử được người khác cho mượn hoặc sử dụng làm tiền đặt cọc nhằm tạo ra các khối ethereum mới. Hessel cũng loại trừ việc áp dụng cho tiền điện tử thời gian kéo dài 10 năm thay thế để được miễn thuế áp dụng cho các tài sản như đất đai.

Ngoài ra, theo hướng dẫn, thuế thu nhập không áp dụng khi đổi token tiện ích, tài sản tiền điện tử cung cấp một quyền cụ thể, chẳng hạn như quyền truy cập vào mạng hoặc nhận một sản phẩm nhất định. Bộ tài chính đã trích dẫn một phán quyết của tòa án năm 2018, liên quan đến trái phiếu không ghi tên để làm rõ việc mua lại các token không được tính là bán theo luật thuế thu nhập.