February 22, 2024
Source: Coindesk.com

Những đề xuất của nhà lập pháp, đối với các công ty không tuân thủ trong danh sách đen, hiện đang gặp khó khăn khi luật MiCA bước vào giai đoạn cuối.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

Theo một tài liệu của Ủy ban Châu Âu do CoinDesk đưa ra, một lệnh cấm của Liên minh Châu Âu được đề xuất đối với các nhà cung cấp tiền điện tử cung cấp dịch vụ từ các thiên đường thuế và rửa tiền làm dấy lên “nghi ngờ nghiêm trọng” và có thể vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu.

Những nhà lập pháp từ Nghị viện Châu Âu cho biết các nhà cung cấp tài sản tiền điện tử không được phép cung cấp dịch vụ trong block, nếu họ đến từ các khu vực pháp lý mờ ám như Panama,. Tuy nhiên các quan chức của Ủy ban, những người dàn xếp các cuộc đàm phán giai đoạn cuối về luật Thị trường trong Quy định tài sản tiền điện tử (MiCA), không đồng ý.

“Không có sự cấm đoán nào như vậy tồn tại trong luật pháp ngành khác” và không rõ tại sao họ chỉ áp dụng với tiền điện tử, theo bản báo cáo, được đưa ra nhằm tác động đến các cuộc đàm phán diễn ra giữa chính phủ và các nhà lập pháp đang tìm cách đặt ra phiên bản cuối cùng của luật MiCA, cho biết.

Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết thêm: “Lệnh cấm như vậy có thể tạo ra rào cản đối với việc cung cấp dịch vụ ở EU, và do đó có thể bị coi là vi phạm các cam kết quốc tế đã ban hành”.

Các quan chức “nghi ngờ về tính khả thi và tương xứng” của danh sách đen gồm những nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử không tuân thủ, mà các nhà lập pháp xem xét do cơ quan giám sát thị trường chứng khoán EU ESMA duy trì.

Bài báo của Ủy ban cho biết các tiêu chí đối với danh sách này không rõ ràng, và và tốt hơn hết là nên để những sáng kiến như vậy vào một dự thảo luật chống rửa tiền (AML) bao gồm các lĩnh vực như ngân hàng và nghề luật.

“Chúng tôi sẽ kêu gọi [Nghị viện Châu Âu] xem xét lại và nếu cảm thấy cần thiết, hãy chờ những cuộc thảo luận về Quy chế AML”, tờ báo viết.

Tài liệu của Ủy ban được coi là “non-paper”, có nghĩa là nó không đại diện cho một quan điểm chính thức về tổ chức. Nghị viện đã bỏ phiếu về phiên bản của dự thảo luật vào tháng 3, tránh hạn chế đối với công nghệ proof-of-work tiêu tốn nhiều năng lượng, mà một số được coi là lệnh cấm bitcoin (BTC).

EU đã đưa những khu vực pháp lý mà EU cho rằng những khu vực này đã khuyến khích tránh thuế hoặc có các biện pháp kiểm soát rửa tiền cẩu thả vào danh sách đen. Những vùng mới nhất được đưa vào danh sách bao gồm các lãnh thổ như Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, Quần đảo Cayman và Panama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *