Source: businesstimes.com.sg

Source: businesstimes.com.sg

Công ty này cung cấp một nền tảng phát triển để xây dựng và khởi chạy các trò chơi, ứng dụng và NFT trên Web3.

Nguồn: businesstimes.com.sg
Nguồn: businesstimes.com.sg

Nền tảng phát triển Web3 Moralis đã huy động được 40 triệu đô la trong vòng tài trợ Series A, đây là số tiền mà họ sẽ sử dụng để tăng cường phát triển sản phẩm, cải thiện trải nghiệm người dùng và mở rộng khả năng cho nhiều khách hàng lớn hơn. Coinbase Ventures, chi nhánh đầu tư của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase (COIN), là một trong số các nhà đầu tư.

Moralis có trụ sở tại Stockholm cung cấp cơ sở hạ tầng, cho phép các nhà phát triển xây dựng và khởi chạy các ứng dụng, trò chơi Web3 và NFT trên các blockchain.

Được thành lập vào tháng 6 năm 2021 bởi Ivan Liljeqvist (YouTuber Ivan on Tech) và Filip Martinsson, Moralis phát triển phần mềm và giao diện lập trình ứng dụng (API) kết hợp xác thực người dùng, quản lý danh tính, thông tin lịch sử giao dịch và thời gian thực cùng với quản lý phiên để giúp các nhà phát triển để thực hiện chuyển đổi giữa Web2 và Web3.

Các nhà đầu tư trong vòng này bao gồm quỹ châu u EQT Ventures, Fabric Ventures và Dispersion Capital. EQT Ventures đã dẫn đầu vòng seed trị giá 13,4 triệu đô la cho Moralis vào năm ngoái.

Laura Yao, một đối tác tại EQT Ventures, cho biết: “Chúng tôi rất hân hạnh khi được tiếp tục hành trình của mình với Moralis. “Ivan và Filip đã xây dựng một đội ngũ đầy tham vọng, cam kết dân chủ hóa toàn cảnh Web3 hiện tại bằng cách mở cửa cho nhiều nhà phát triển”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *