December 1, 2023
Source: Coindesk.com

Source: Coindesk.com

Bản tin này đang tìm cách tăng cường doanh số DAO và NFT của mình với khoản tài trợ.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

Bản tin giải trí và văn hóa Dirt cho biết vào thứ Hai rằng họ đã huy động được 1,2 triệu USD tài trợ seed để xây dựng cơ sở hạ tầng Web3.

Vòng này được dẫn dắt bởi quỹ đầu tư tiền điện tử Collab + Currency, với sự đóng góp từ Offline Adventures, Flamingo DAO, Spice Capital, Unicorn DAO và Matt Hackett.

Dirt duy trì hệ sinh thái truyền thông của mình thông qua việc bán non-fungible token (NFT), nhưng mạng lưới dịch giả tự do của họ không chỉ bao gồm các chủ đề về tiền điện tử. Mặc dù vậy, Dirt, với mục đích xây dựng một cộng đồng Web3 thông qua NFTs, token quản trị DIRT và DirtDAO, sẽ giám sát quyền truy cập nội dung độc quyền cho chủ sở hữu token.

“Web3 tạo ra các lộ trình bổ sung cho fandom ngoài việc chỉ mua một gói đăng ký hoặc túi tote – nó cũng biến phương tiện truyền thông thành một con đường hai chiều, nơi người đăng ký có thể đưa ra quyết định phù hợp về hướng xuất bản”, những người đóng góp Dirt cho biết trong một bài đăng trên blog.

Các nhà báo Kyle Chayka và Daisy Alioto đồng sáng lập Dirt vào năm ngoái, và hợp tác với nền tảng Mirror của NFT, bắt đầu bán nội dung dưới dạng NFTs. Dirt đã kiếm được 20.000 USD doanh thu NFT trong ngày đầu tiên, theo nhà văn Sara Fischer của Axios.

NFTs của Dirt đã tạo ra bốn ETH trong khối lượng giao dịch trên OpenSea kể từ tháng Chín.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *