February 25, 2024
Source: Coindesk.com

Source: Coindesk.com

Một trong những kênh về bản tin và podcast tập trung vào Ethereum phổ biến nhất cho biết tài khoản của họ đã bị chấm dứt mà không có bất kì lời cảnh báo hay lời bào chữa nào.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

Bankless, có 150.000 người đăng ký kênh về bản tin và podcast tập trung vào Ethereum trên YouTube, cho biết đã bị cấm khỏi nền tảng truyền thông xã hội này mà không có bất kỳ lời cảnh báo nào.

Kênh này tự hào có hơn 10.000 giờ nội dung và có những người đăng ký nổi bật như đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin, đã cho biết trong một tweet rằng tài khoản của họ đã bị chấm dứt.

Mọi người đã cố gắng nhấp qua kênh này nhưng đều xuất hiện thông báo nói rằng “Trang này không có sẵn.”

Không chỉ có Bankless, các tài khoản tiền điện tử về trang web giáo dục khác như Gabriel Haines.eth và Optimism Collective cũng bị đóng cửa.

Hiện bộ phận kiểm soát chính thức của YouTube vẫn chưa phản hồi về vấn đề này; Những người bình luận trên chủ đề Twitter của Bankless đã đưa ra những nhận xét như “Wow mọi người ơi, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao chúng ta cần web3 rồi” điều này sẽ ngăn một tổ chức đóng cửa một kênh thông qua việc phi tập trung hóa.

Việc xóa kênh Bankless có thể không xảy ra vĩnh viễn hoặc có thể do lỗi nhỏ trong việc YouTube tìm thấy điều gì đó phản cảm từ nội dung của kênh. Gã khổng lồ truyền thông xã hội này cũng đã đóng cửa các kênh khác trước đây mà không một lời giải thích, nhưng sau đó vẫn khôi phục lại những kênh đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *