February 22, 2024
Source: cointribune.com

Source: cointribune.com

Vào tháng trước, cơ quan giám sát này đã đồng ý Bitcoin Future ETF của Teucrium, đây là phương tiện đầu tiên được phê duyệt theo Đạo luật ’33.

Nguồn: cointribune.com
Nguồn: cointribune.com

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã bật đèn xanh cho ứng dụng quỹ hoán đổi danh mục (EFT) tương lai của Valkyrie. Điều này đại diện cho một ETF khác đã được SEC chấp thuận. Trước đây, SEC đã chấp nhận các quỹ future ETF, nhưng chưa có dấu hiệu đó với các quỹ ETF giao ngay.

Theo tài liệu của SEC được công bố vào thứ Năm, đơn đăng ký đã được nộp theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 bằng cách sử dụng hình thức 19b-4, cùng luật mà Bitcoin (BTC) ETF đang dựa vào – mặc dù cho đến nay khả năng thành công rất thấp. Tháng trước, cơ quan giám sát đã chấp nhận Bitcoin futures ETF của Teucrium, đây là phương tiện đầu tiên được phê duyệt theo Đạo luật ’33.

Được Valkyrie đệ trình lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2021, Quỹ Bitcoin Futures Valkyrie XBTO đã theo dấu các hợp đồng BTC future. Cơ quan này cũng đã đưa ra những Bitcoin Future ETF từ ProShares và VanEck, tuy nhiên cho đến nay họ đã từ chối tất cả các ứng dụng để thiết lập một Bitcoin ETF giao ngay. Một số quốc gia khác có BITCOIN ETF, bao gồm Canada, Châu u và Mỹ Latinh.

Năm vừa qua là một năm chứng kiến hàng loạt ứng dụng của ETF bị một số công ty rút đơn đăng ký, chẳng hạn như Bitwise, và thay vào đó họ chuyển hướng đến một quỹ giao ngay. Các quỹ đã hoạt động khá tốt cho đến nay, mặc dù có nhiều người hy vọng vào một thành công lớn trong tương lai với sự ra đời của một ETF giao ngay. Theo cuộc thăm dò gần đây của Nasdaq cho thấy một quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay có thể là nguyên nhân dẫn đến xuất hiện nhiều tư vấn tài chính áp dụng tiền điện tử hơn.

Theo Eric Balchunas và James Seyffart, các nhà phân tích tại Bloomberg vào tháng 3, SEC có thể chấp nhận một ETF Bitcoin giao ngay vào giữa năm 2023 dựa trên một sửa đổi được đề xuất nhằm thay đổi định nghĩa về “trao đổi” trong các quy tắc của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát của Nasdaq Inc được trích dẫn trước đó, chỉ có 38% cố vấn tài chính cho rằng SEC cuối cùng sẽ phê duyệt một ETF tiền điện tử giao ngay, tuy nhiên có 31% không đồng ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *