October 3, 2023
Source: Coindesk.com

Source: Coindesk.com

Trước đây, Pay chỉ cho phép chuyển giao tài sản một chiều giữa những người dùng được Solana hỗ trợ.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

Theo một bài đăng của các nhà phát triển Solana, Solana Pay sẽ tạo điều kiện cho các yêu cầu giao dịch giữa người bán và người dùng với một tính năng được phát trực tiếp trên nền tảng trong tuần này.

Các nhà phát triển đã thêm tính năng yêu cầu giao dịch, cho phép người bán cung cấp các liên kết giao dịch tùy chỉnh cho người dùng, chẳng hạn như các token không thể thay thế (NFTs) hoặc những phần quà tặng ảo độc đáo.

Người bán sẽ nhận được địa chỉ ví trong tính năng yêu cầu và có thể phản hồi bằng một giao dịch tùy chỉnh cho khách hàng. Điều này có nghĩa là bất kỳ giao dịch Solana nào cũng sẽ cho phép các yêu cầu tương tác giữa ứng dụng thanh toán và ví di động.

“Các thương nhân và những thương hiệu có thể tạo ra những trải nghiệm năng động như gửi token, lời mời và quà tặng cho khách hàng”, theo bài đăng chia sẻ. Chúng có thể bao gồm từ việc đúc những NFT độc đáo, giảm giá tùy chỉnh và các chương trình cho khách hàng thân thiết được mã hóa.

Người bán có thể từ chối trả lời yêu cầu giao dịch, được sử dụng để cho phép những thanh toán được chấp nhận, chẳng hạn như trong trường hợp cần xác thực.

Sản phẩm Pay trước đây chỉ cho phép chuyển khoản một chiều giữa người dùng, chẳng hạn như SOLana, USD Coin (USDC), NFTs và các token được hỗ trợ khác.

Các nhà phát triển cũng cho biết, ví Solana Phantom và Solflare sẽ hỗ trợ tính năng mới.

Theo dữ liệu của CoinGecko cho thấy, giá của SOL đã tăng 9% trong 24 giờ qua. Các token vượt trội so với thị trường khi bitcoin và ether tăng trung bình 5%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *