Source: Coindesk.com

Source: Coindesk.com

Merghart sẽ giám sát các kế hoạch của quỹ phòng hộ nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng tiền điện tử và thực hiện các hoạt động chủ chốt khác.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

Mới đây, quỹ phòng hộ Millennium Management đã thuê cựu giám đốc điều hành Bitstamp Hunter Merghart cho việc lãnh đạo chiến lược cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số của mình.

Merghart sẽ tham gia Millennium với tư cách là giám đốc điều hành tài sản kỹ thuật số để xây dựng cơ sở hạ tầng tiền điện tử.

Chiêu mộ một cựu chiến binh ngành công nghiệp tiền điện tử như Merghart cho thấy Millennium đang tìm cách thúc đẩy các kế hoạch tiền điện tử của mình.

Gần đây nhất, Merghart là đối tác liên doanh tại quỹ tiền điện tử Castle Island Ventures, một vị trí mà ông đã nắm giữ kể từ tháng 6 năm 2021, trước đây là người đứng đầu hoạt động cho Bitstamp. Ông cũng đã dành một năm là người đứng đầu giao dịch cho Coinbase vào năm 2018-2019.

Millennium, có hơn 53 tỷ đô la tài sản đang quản lý (AUM), đã chú ý đến việc mở rộng sang thị trường tiền điện tử trong một thời gian. Vào tháng 5 năm ngoái, có một báo cáo cho rằng công ty này đang ủng hộ một quỹ giao dịch tập trung vào tiền điện tử và đang thuê người cho một nhóm vận hành hoạt động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *