Tháng Mười Hai 5, 2022

Chương trình này được đưa ra từ hai tuần trước, cho đến nay đã trả 1.800 đô la.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

Chương trình Bitcoin Task Bounties kéo dài hai tuần của công ty dịch vụ tài chính Blockchain NYDIG với mục đích lập ra cho các nhà phát triển cải thiện mạng Bitcoin, đến nay đã thanh toán được 1.800 đô la với hai nhiệm vụ được hoàn thành.

Mục tiêu của chương trình là cải thiện mạng Bitcoin và tham gia với cộng đồng Bitcoin bằng cách thưởng cho các lập trình viên sau khi hoàn thành các nhiệm vụ.

Các cá nhân muốn đóng góp cho mạng lưới có thể truy cập trang Task Bounties, chọn một nhiệm vụ để hoàn thành và nhận thanh toán bằng đô la Mỹ hoặc số tiền tương đương của bitcoin (BTC) sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

NYDIG đã đánh dấu mức 59.000 đô la thanh toán, với tiền thưởng cho các nhiệm vụ hiện tại từ 600 đến 8.400 đô la cho mỗi nhiệm vụ. Các tác vụ bao gồm sửa lỗi, định cấu hình chiều cao khối quản lý kiểm tra đồng thuận và nhiều tác vụ khác.

NYDIG tìm cách thúc đẩy công nghệ blockchain trở thành xu hướng bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính cho các tập đoàn. Vào tháng 12, công ty đã huy động được 1 tỷ đô la tài trợ nhằm phát triển cơ sở hạ tầng sản phẩm của mình. Gần đây hơn là vào tháng 2, họ đã đưa ra một chương trình cho các công ty có thể cho phép nhân viên nhận được một phần tiền lương bằng bitcoin.

NYDIG đang tìm cách phát triển chương trình Task Bounties, chẳng hạn như bằng cách tài trợ cho The Bitcoin Commons ở Austin để tuyển dụng các nhà phát triển giúp cải thiện mạng lưới.