December 8, 2023
Source: cryptoupline.com

Source: cryptoupline.com

Việc thôi thúc hợp lý hóa hoạt động và theo dõi tài sản với độ chính xác chưa từng có là một số yếu tố dự kiến sẽ giúp cho blockchain trong thị trường sản xuất toàn cầu đạt 17,047 tỷ đô la vào năm 2027, theo một báo cáo của Research and Markets.

Nguồn: cryptoupline.com
Nguồn: cryptoupline.com

Thị trường này trị giá 717,6 triệu đô la vào năm 2021 và dự kiến sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 66,4% trong giai đoạn dự báo 2022 đến 2027. Một số người chơi thị trường quan trọng trong sản xuất đã triển khai công nghệ blockchain nhằm tạo ra các giải pháp nhà thông minh như đồng hồ thông minh.

Do đó, nhu cầu cải tiến quy trình sản xuất để giảm chi phí sản xuất và thời gian dự kiến sẽ tăng cường tăng trưởng của thị trường này. Blockchain cũng đang được tận dụng trong sản xuất nhằm cung cấp khả năng hiển thị đáng kể vào chuỗi cung ứng. Theo thông báo:

“Các nhà cung cấp đang tích hợp các cảm biến Internet of Things (IoT) với blockchain để tạo ra một hồ sơ chống giả mạo về việc vận chuyển trên các container hàng hóa. Cùng với việc áp dụng nhiều công nghệ blockchain để lưu trữ và phân tích dữ liệu của thiết bị và sản phẩm sản xuất, đang ảnh hưởng tích cực đến thị trường.”

Việc sử dụng các hợp đồng thông minh từ công nghệ blockchain cũng đang giúp các đối tác thương mại trong lĩnh vực sản xuất thực hiện các quy trình minh bạch hơn.

Theo báo cáo:

“Việc sử dụng công nghệ blockchain ngày càng nhiều cho thanh toán và danh tính kỹ thuật số của các cá nhân trong lĩnh vực sản xuất được dự đoán sẽ tăng cường sự tăng trưởng của thị trường trong những năm tới.”

Trong khi đó, theo Research Dive, việc triển khai công nghệ blockchain trong các trang web thương mại điện tử đã thúc đẩy sự tăng trưởng blockchain trong thị trường chuỗi cung ứng. Hơn nữa, blockchain được dự đoán sẽ cải tổ thị trường chuỗi cung ứng trong những năm tới bằng cách hiển thị truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kiểm soát chất lượng và minh bạch trong quy trình sản xuất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *