Source: Coindesk.com

Source: Coindesk.com

Dự luật sẽ được Hạ viện bỏ phiếu, nếu được thông qua, có thể bị phủ quyết bởi nhánh hành pháp.

Nguồn: Coindesk.com
Nguồn: Coindesk.com

Vào tối thứ Ba, phiên họp toàn thể của Thượng viện Brazil đã phê duyệt một dự luật điều chỉnh các giao dịch tiền điện tử.

Dự luật này được giới thiệu bởi Thượng nghị sĩ Flávio Arns, sẽ chuyển đến Hạ viện Brazil, nơi bỏ phiếu cho dự luật. Nếu được chấp thuận thì sau đó ngành hành pháp sẽ có quyền phủ quyết.

Văn bản tạo nhãn “nhà cung cấp dịch vụ ảo” cho các công ty tiền điện tử, sẽ phải chịu trách nhiệm tương tự như các tổ chức tài chính khác về tội chống lại hệ thống tài chính Brazil.

Nếu được chấp thuận, dự luật sẽ ngăn Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil giám sát thị trường tiền điện tử, ngoại trừ ICO. Trong đối tác, dự luật xác định rằng chi nhánh điều hành Brazil sẽ chỉ định một cơ quan giám sát lĩnh vực tiền điện tử.

Ủy ban các vấn đề kinh tế của Thượng viện Brazil đã phê duyệt dự luật của Arns vào tháng 2, bỏ qua hai dự luật tiền điện tử khác được trình bày bởi các thượng nghị sĩ Styvenson Valentim và Soraya Thronicke.

Dự luật cũng gây ra một tội ác mới được thực hiện bằng tài sản ảo, có thể bị phạt tù từ hai đến sáu năm. Theo văn bản gốc đã đề xuất một hình phạt từ bốn đến tám năm, tuy nhiên đã được giảm án sau yêu cầu của Chủ tịch Thượng viện, Rodrigo Pacheco.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *