Tháng Hai 1, 2023

Flowty là một nền tảng cho vay NFT P2P được xây dựng trên blockchain Flow.

Nguồn: coindesk.com
Nguồn: coindesk.com

Flowty, một thị trường cho vay token không thể thay thế (NFT) P2P trên blockchain Flow, đã huy động được 4,5 triệu đô la trong vòng gọi vốn đầu tiên, được đồng lãnh đạo bởi công ty đầu tư tiền điện tử Greenfield One và Lattice Capital.

Số vốn sẽ được sử dụng vào việc phát triển nền tảng, xây dựng và phát triển đội ngũ kỹ thuật.
“Với tư cách là một công ty về nền tảng công nghệ, chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch giữa người vay và người cho vay”, đồng sáng lập Flowty Michael Levy cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

“Bởi vì nền tảng này là mạng ngang hàng (P2P), và theo cách thiết lập của mình, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho mọi người mà họ không cần trải qua các quy định nghiêm ngặt”, Levy giải thích thêm:

“Nền tảng của chúng tôi có thể được sử dụng bởi bất cứ ai – người dùng dịch vụ bank truyền thống hay những người ở những khu vực không có hệ thống tài chính phát triển cao.”

Người vay tạo một danh sách trên thị trường Flowty cho NFT của họ và bao gồm cả số tiền vay, tỷ lệ và thời gian đáo hạn bình quân. Người cho vay sẽ chọn tài sản nào hấp dẫn và triển khai vốn, kiếm được lợi suất trong thời gian cho vay và nhận lại tài sản nếu người vay vỡ nợ.

Flowty sẽ mất một khoản phí từ mỗi khoản vay được tài trợ, và về cơ bản là giữ tài sản cho đến khi thời gian vay hoàn tất.

Các khoản vay ngắn hạn có thể được định danh bằng Flow blockchain stablecoins FUSD và tUSDT. Nền tảng này gần đây đã bổ sung hỗ trợ cho token FLOW gốc của Flow và stablecoin USDC.

Top Shot whale

Levy đến với tiền điện tử sau khi niềm đam mê với kỷ vật thể thao đã dẫn dắt ông trở thành một trong những nhà đầu tư lớn đầu tiên trong NBA Top Shot từ Dapper Labs, cũng là người tạo ra blockchain Flow. Dapper tham gia vào vòng tài trợ Flowty cùng với Stermion, Tiny VC, Luno Expeditions và Red Beard Ventures.

“Thị trường cho vay P2P là tính năng cốt lõi đầu tiên mà chúng tôi xây dựng, nhưng chúng tôi đang làm việc trên một số tính năng khác”, Levy nói. “Tầm nhìn vĩ mô của công ty chúng tôi là đi đầu trong việc tài trợ hóa NFTs.”